Jakákoliv částka, kterou poskytnete na pomoc dětem ohroženým ztrátou rodičovské péče, pomůže tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

Vašich 500 Kč zajistí jednorázový rozvoz potravinové pomoci hned několika chudým rodinám ohroženým odebráním dětí.

Vašich 1000 Kč zajistí nákup kvalitních surovin pro přípravu zdravého a kaloricky vydatného jídla pro 1 dítě v krizovém centru SOS Sluníčko na celý 1 týden. Správná výživa tak přispěje ke zdravému vývoji podvyživených a zesláblých dětí.

Vašich 2000 Kč zajistí vše potřebné dítěti v akutním ohrožení při jeho přijetí do krizového centra (výživa, léky, oblečení) a intenzivní péči tety a dalších pracovníků, kteří dokážou stabilizovat jeho fyzický a psychický stav.

Vašich 3000 Kč uhradí pobyt na letním prázdninovém táboře pro 1 dítě v pěstounské péči, které tak získá nové zážitky a kamarády, objeví a zkusí rozvíjet svůj přirozený talent a posílí svoji vůli překonávat překážky.

Vašich 5000 Kč zachrání děti z rodiny, které kvůli ekonomickým, zdravotním nebo jiným těžkostem hrozí rozpad. Prostřednictvím dlouhodobého nácviku dovedností dětí a všestranné podpory rodičů zabráníme odebrání dětí z rodiny.

Vašich 10000 Kč uhradí dlouhodobou psychologickou pomoc dítěti, které utrpělo rané trauma. Sociální pracovníci a další odborníci u dětí postupně obnoví emoční stabilitu, pocit bezpečí, sebeúctu, radost ze života a důvěru v okolí a v sebe sama. Na těchto základech pak mohou jejich náhradní rodiče stavět a vytvořit pro dítě bezpečný, láskyplný domov.

Platební metoda

Vyberte si platební metodu prostřednictvím platební brány ThePay, odkud bude Váš dar poukázán na náš dárcovský účet.

Vaše kontaktní údaje

Abychom Vaši platbu mohli snáze identifikovat a následně Vám vystavit potvrzení o daru, potřebujeme znát následující údaje.

Odesláním daru berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.

Každá pomoc je dobrá

Jiná částka

Jakákoliv částka, kterou poskytnete na pomoc dětem ohroženým ztrátou rodičovské péče, pomůže tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

Potravinová pomoc

500 Kč

Vašich 500 Kč zajistí jednorázový rozvoz potravinové pomoci hned několika chudým rodinám ohroženým odebráním dětí.

Zdravé jídlo na týden

1000 Kč

Vašich 1000 Kč zajistí nákup kvalitních surovin pro přípravu zdravého a kaloricky vydatného jídla pro 1 dítě v krizovém centru SOS Sluníčko na celý 1 týden. Správná výživa tak přispěje ke zdravému vývoji podvyživených a zesláblých dětí.

Jeden den v krizovém centru

2000 Kč

Vašich 2000 Kč zajistí vše potřebné dítěti v akutním ohrožení při jeho přijetí do krizového centra (výživa, léky, oblečení) a intenzivní péči tety a dalších pracovníků, kteří dokážou stabilizovat jeho fyzický a psychický stav.

Letní tábor

3000 Kč

Vašich 3000 Kč uhradí pobyt na letním prázdninovém táboře pro 1 dítě v pěstounské péči, které tak získá nové zážitky a kamarády, objeví a zkusí rozvíjet svůj přirozený talent a posílí svoji vůli překonávat překážky.

Záchrana rodiny

5000 Kč

Vašich 5000 Kč zachrání děti z rodiny, které kvůli ekonomickým, zdravotním nebo jiným těžkostem hrozí rozpad. Prostřednictvím dlouhodobého nácviku dovedností dětí a všestranné podpory rodičů zabráníme odebrání dětí z rodiny.

Dlouhodobá psychologická podpora

10000 Kč

Vašich 10000 Kč uhradí dlouhodobou psychologickou pomoc dítěti, které utrpělo rané trauma. Sociální pracovníci a další odborníci u dětí postupně obnoví emoční stabilitu, pocit bezpečí, sebeúctu, radost ze života a důvěru v okolí a v sebe sama. Na těchto základech pak mohou jejich náhradní rodiče stavět a vytvořit pro dítě bezpečný, láskyplný domov.