Jiná částka

Jakákoliv částka, kterou poskytnete na pomoc dětem ohroženým ztrátou rodičovské péče, pomůže tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

200 Kč

Vašich 200 Kč měsíčně pomůže na dobu dvou týdnů vyřešit akutní nedostatek důležitých živin, kterým často trpí podvyživené a zesláblé děti umisťované do našich krizových center. Dětem ze sociálně a materiálně slabých rodin, které dlouhodobě čelí nedostatečné výživě, pak na stejně dlouhou dobu zajistí výživové doplňky a vitamíny.

350 Kč

Vašich 350 Kč měsíčně uhradí 1 návštěvu terénních sociálních pracovníků v rodině, která se nachází ve složité sociální nebo materiální situaci, a hrozí jí tak reálně odebrání dětí. V přirozeném prostředí se tak formou nácviku schopností či dovedností dětí a podpory sociálních kompetencí rodičů snaží předejít odebrání dítěte.

500 Kč

Vašich 500 Kč měsíčně zajistí účast na poznávacích výletech, exkurzích a vzdělávacích aktivitách nebo návštěvu výtvarných, hudebních a sportovních kroužků pro 1 dítě v pěstounské péči na celý měsíc. Dětem, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině, tak umožníte komplexně rozvíjet jejich vrozené a získané dovednosti.